Din norske importør av BENEFON terminaler

Vi kan idag tilby komplette posisjoneringstjenester som inkluderer alt fra mobile terminaler m/GPS til profesjonell døgnåpen ALARM-sentral.
I tjenestespekteret kan vi også tilby sporing av terminaler (mobiltelefoner m/GPS) via Internet (flåtestyring).

Vi tilbyr også GSM-/GPS-basert overfalls- og trygghetsalarm, mobil voldsalarm, bil- og båtalarm via Internet eller direkte varsling din mobiltelefon eller til døgnåpen ALARM-sentral.Twig¨Protector.JPG Vi kan tilby alarmmottak hos både G4S og Stanley Security (tidligere Securitas).

NYHET

Vi lanserer nå en helt ny generasjon personlig sikkerhetsløsning i Norge, Protector.

Protector er en liten, svært robust og brukervennlig mobil trygghetsalarm som passer perfekt for alle som jobber i utsatte yrker som f.eks hjemmesykepleie, omsorgsarbeidere, vaktpersonell etc. og som har behov for at noen er der dersom noe uforutsett skulle oppstå. Protector kan også leveres med EX-godkjenning for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Stortinget åpner for GPS sporing av demente

Protector er den perfekte løsningen for demente som har behov for å bli passet på. Ved å utstyre den demente med en mobil trygghetsalarm kan pleiere/pårørende enkelt via sin smarttelefon få direkte kartoppslag over hvor personen befinner seg. Det vil også være mulig å legge inn et elektronisk gjerde hvor vedkommende fritt kan bevege seg innenfor. Dersom personen beveger seg utenfor dette området vil det automatisk sendes en alarm med kartutsnitt.

Vi bruker Google maps og har kart over hele verden på gatenivå.

Stortinget behandler saken om man skal tillate sporing av demente, den 27. mai. 2013. Alle politiske partier er positive og åpner nå for bruk av GPS teknologi for å sikre demente og øke livskvaliteten ved at de får bevege seg fritt utendørs.

Stortingsvedtak vedr. sporing av demente