BENEFON Trackbox

Benefon Trackbox er en unik løsning for å sikre dine verdier og mannskap. Benefon Trackbox er basert på GPS-teknologi og kan benyttes til et uttall forskjellig formål.
Benefon Trackbox kan brukes på alle steder som har GSM-dekning. Med dette utstyret kan man sikre og styre alt fra maskinelt utstyr, utleiebiler og båter, ved å finne eksakt posisjon.

Benefon Trackbox kan også benyttes i flåtestyring.