Service

Alle servicehenvendelser rettes til Tele Scan AS.
Ved garantiservice vedlegges kopi av kjøpskvittering.

All service sendes til:
Tele Scan AS
Årvollskogen 90
1529 Moss

Tlf: 69232450
Fax: 69232460

E-post: service@telescan.no