Service

Alle servicehenvendelser rettes til Tele Scan AS.
Ved garantiservice vedlegges kopi av kjøpskvittering.

Tele Scan AS
Årvollskogen 90
1529 Moss

Tlf: 69 23 24 50

E-post: service@telescan.no