BENEFON Twig Protector Easy S

Twig Protector Easy S kan leveres med både fall alarm, trådløs alarmknapp , trådløs dørsensor og innendørs posisjonering.

Twig Protector Easy S er din" beskyttende engel"

Twig Protector Easy S er en unik mobil personalarm for personer med behov for en enkel, brukervennlig og svært robust alarm. Twig Protector Easy S har dedikert ALARM knapp som er lett tilgjengelig. Det er også mulighet for å forhåndsprogrammere 1 telefon- eller statusmelding.


Bruksområder

Twig Protector Easy S har et stort bruksområde som spenner fra profesjonelle brukere med behov for å kunne varsel dersom en kritisk situasjon skulle oppstå, til eldre mennesker som ønsker å bo hjemme så lenge som mulig med mulighet for en mobil trygghetsalarm for å kunne varsle ved behov for hjelp. Twig Protector Easy S er også en perfekt trygghetsalarm beboere på instituasjon med mulighet for fall alarm eller områdesporing (geofence) i et definert område for å hindre at vandrere blir borte.

Easy S kan kobles opp mot de store døgnbemannede alarmsentralene i Norge (Stanley Security, NOKAS og Securitas). Vi kan også levere varsling direkte til din Smarttelefon eller en egen web-applikasjon med kart over hele Europa.